Strateji Oluşturma Modeli Pdf indirStrateji Oluşturma Modeli Pdf indir

Kitabın birinci bölümünde, mühim esas kavramlar ve bunların birbirleri ile olan ilişkileri üstünde durulmuş, içerisinde strateji oluşturmanın da bir saf­hası olarak yer aldığı ‘stratejik yönetim’ konusuna, işletme ve iktisat esas dokümanlarından faydalanarak kısaca değinilmiştir. Bu bölgede özellikle harbin bugünümüzde aldığı biçimlere geniş yer verilmiştir. Harp stratejileri; teknolojik ilerlemeler ile tarihi deneyimler göz önünde bulundurularak yeni tanımlamalara ve konseptlere maruz kalmıştır. Askeri güç, milli gücün başka unsurlarından ayrılamaz duruma gelmiş, askeri gücün siyasi ve ekonomik güçle teması yükselen ve karmaşıklaşan bir biçim almıştır. İkinci bölgede, bizde şimdilik yeteri kadar geliştirilemeyen Strateji Kuramı üstünde durulmuş, bunun özellikleri, milli güç elemanları ve stratejinin 20 boyutundan mühimlerine açıklık getirilmiş, risk ve riskin elemine edilmesi konularına yer verilmiştir. Üçüncü bölgede, Strateji Oluşturma modeli ele alınarak konuyla alakalı yaklaşımlar tartışılmıştır. Bilhassa Stratejik Değerlendirme (Strateji Oluşturma/Geliştirme) süreci çok ayrıntılı incelenmiş, stratejinin nasıl elde edileceği bu dokümanla eş güdümlü ilk defa açık bir biçimde sekiz safha durumunda Tablo.4’de ve Şekil 10’da meydana konmuştur. Hem de strateji elde etmede stratejik düşünme yetenekleri ele alınmıştır.
Strateji Oluşturma Modeli pdf


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir