Strateji ve Güç Kullanma Üzerine Pdf indirStrateji ve Güç Kullanma Üzerine Pdf indir

İnsanlık tarihi mücadelelerle doludur. “Savaş bir milletin zenginliklerini harcar. Milletin erkek kuvvetinü tomurcuklanırken koparır ve geleceği çelimsize, zayıfa, sakata bırakırsa da, çatışma, evrenin ruhundaki gizli bir yasa olup, bir kötülük kısmı bulunduğu kadar, bir iyilik aracıdır!” Savaşların devam edeceğini Colin S. Gray, “Kötü vakitler dünya siyasetinde yine yine meydana çıkar!” sözüyle onaylamaktadır. Soğuk harp sona erdi, harplar sona ermedi. “Sadece potansiyel olarak geçmiştekiler kadar korkunç yeni bir çağa geçildi. Eski Doğu-Batı küresel çatışma konumunu küreselleşme ve parçalanma, siberuzay ve geleneksel coğrafi alan arasında yeni bir dengesizliğe bıraktı!” Bernard Brodie’nin Sovyet Mareşalı Sokolowski’den Clausewitz öğretisine sadık kalarak aktardığı, “Politikanın devamı olan harpın tanınan tabiatının, teknoloji ve silahların değişmesiyle de değişmediği bilinmektedir!” şeklindeki ifadesinden, harp ve riskleri sebebiyle “Milli Strateji” ve “Askeri Strateji”nin değerini koruyacağı anlaşılmaktadır. Stratejinin türü ve kademesi her ne olursa olsun, sonucunda doğru stratejiyi “doğrudan”, ya da “dolaylı” uygulayabilmek amacıyla güç meydana getirmek ve bu kuvveti kullanmak esastır. Bunun amacıyla “Milli Emniyet Siyaseti”nin hazırlanması, kuvvetin oluşturulması ve kullanılması önemlidir. Türkiye ve bölgesindeki başka ülkeler, “Doğrudan Stratejiler” ve fazlası vakit farkına dahi varılamayan, “Dolaylı Strateji”nin uygulandığı tiyatro sahnesindedirler. Bunların farkına varılarak giderici önlemler alınması, gerektiğinde güç kullanılması da dâhil, karar vericilere fikirleriyle yardımcı olacak strateji ve emniyet politikası eksperlerine gereksinim vardır!


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir