Pdf Kitap Oku Arşivleri: Yardımcı Eğitim KitaplarıOrdulardan Şirketlere Strateji Pdf indir

Okuyacağınız bu kitap, yazarın 15 senelik akademik çalışmalarının ve 20 senelik okumalarının ürünüdür. Burada yer alan birtakım makaleler daha evvel hakemli ve hakemsiz akademik dergilerde ve süreli yayınlarda yer almış ve hem de birtakım bölümler de kitaplarda basılmıştır. Hepsini bir araya getirince de birbirinden kopuk gibi duran tüm çalışmalar bir temele oturmuştur. Tüm okumaları sırasında • Pdf indir »


Strateji Oluşturma Modeli Pdf indir

Kitabın birinci bölümünde, mühim esas kavramlar ve bunların birbirleri ile olan ilişkileri üstünde durulmuş, içerisinde strateji oluşturmanın da bir saf­hası olarak yer aldığı ‘stratejik yönetim’ konusuna, işletme ve iktisat esas dokümanlarından faydalanarak kısaca değinilmiştir. Bu bölgede özellikle harbin bugünümüzde aldığı biçimlere geniş yer verilmiştir. Harp stratejileri; teknolojik ilerlemeler ile tarihi deneyimler göz önünde bulundurularak yeni • Pdf indir »


Osmanlılar Yönetim ve Strateji Pdf indir

Elinizdeki kitap, on dördüncü yüzseneda Kuzeybatı Anadolu uç bölgesinde tarih sahnesine çıktıktan sonra Doğu Roma İmparatorluğu sahasını genişleme kısmı olarak kabul eden ve kuruluşundan aşağı yukarı yüz elli sene sonra İstanbul başkentli büyük dünya imparatorluğu kuran Osmanlıların bunları gerçekleştirirken sahip oldukları idare anlayışları ve politikaları ile stratejilerini araştıran her biri mevzu ile alakalı ayrı bir • Pdf indir »


Strateji ve Güç Kullanma Üzerine Pdf indir

İnsanlık tarihi mücadelelerle doludur. “Savaş bir milletin zenginliklerini harcar. Milletin erkek kuvvetinü tomurcuklanırken koparır ve geleceği çelimsize, zayıfa, sakata bırakırsa da, çatışma, evrenin ruhundaki gizli bir yasa olup, bir kötülük kısmı bulunduğu kadar, bir iyilik aracıdır!” Savaşların devam edeceğini Colin S. Gray, “Kötü vakitler dünya siyasetinde yine yine meydana çıkar!” sözüyle onaylamaktadır. Soğuk harp sona • Pdf indir »


Kişilik Gelişiminde Cezasız Eğitim Pdf indir

Büyüklerimiz çocuk eğitiminin ancak ceza ile olacağına inanır.Ancak artık bu yüzyılda bu tarz davranışların yanlış olduğu yavaş yavaş bizim toplumlarımızda da benimsenmeye başladı. … Eskiden büyüklerimiz çocukluğunda nasıl gördüyse bizi de öyle yetiştirmekteydiler.Kötü bir şey yapıldığında ceza verilir,iyi bir şey yaptığında ise mükafatlandırılırdı.> “Ancak bu tür davranışlar çocuk eğitiminin yanlış yollarından birisidir.Büyüklerimiz bu konuda maalesef • Pdf indir »


Step by Step 4: English Practice Book Pdf indir

İlkokuldan beri gördüğümüz ve bize öğretilmek istenilen İngilizce ne kadar yeterli ? Kaçımız okulda öğrendiğiz İngilizce ile yabancı bir turistle anlaşıp konuşabiliriz ? Cevap verelim belki %5’imiz. Step by Step English Practice Book 4 kitabıyla adım adım İngilizce öğreneceğiz ve umuyorum ki kalıcı bir şekilde öğrenmiş oluruz 🙂 Aslında step by step English Practice Book kitapları • Pdf indir »


Step by Step 7: English Practice Book Pdf indir

İlkokuldan beri gördüğümüz ve bize öğretilmek istenilen İngilizce ne kadar yeterli ? Kaçımız okulda öğrendiğiz İngilizce ile yabancı bir turistle anlaşıp konuşabiliriz ? Cevap verelim belki %5’imiz. Step by Step English Practice Book 8 kitabıyla adım adım İngilizce öğreneceğiz ve umuyorum ki kalıcı bir şekilde öğrenmiş oluruz 🙂 Aslında step by step English Practice Book • Pdf indir »


Step by Step English Practice Book 8 Pdf indir

İlkokuldan beri gördüğümüz ve bize öğretilmek istenilen İngilizce ne kadar yeterli ? Kaçımız okulda öğrendiğiz İngilizce ile yabancı bir turistle anlaşıp konuşabiliriz ? Cevap verelim belki %5’imiz. Step by Step English Practice Book 8 kitabıyla adım adım İngilizce öğreneceğiz ve umuyorum ki kalıcı bir şekilde öğrenmiş oluruz 🙂 Aslında step by step English Practice Book • Pdf indir »