Osmanlılar Yönetim ve Strateji Pdf indirOsmanlılar Yönetim ve Strateji Pdf indir

Elinizdeki kitap, on dördüncü yüzseneda Kuzeybatı Anadolu uç bölgesinde tarih sahnesine çıktıktan sonra Doğu Roma İmparatorluğu sahasını genişleme kısmı olarak kabul eden ve kuruluşundan aşağı yukarı yüz elli sene sonra İstanbul başkentli büyük dünya imparatorluğu kuran Osmanlıların bunları gerçekleştirirken sahip oldukları idare anlayışları ve politikaları ile stratejilerini araştıran her biri mevzu ile alakalı ayrı bir yazı olarak hazırlanmış sekiz bölümden oluşmaktadır.

Yazarın bu kitaptaki esas tezi, bilhassa birtakım doğu bilimcilerin Osmanist kimliği ile meydana attıkları fikirlere rağmen Osmanlıların genişlemesini tarihî gerçeklerle ilişkilendirmektir. Bu ilişkinin esasinde, Osmanlıların ileri sürüldüğü gibi tesadüflerin eseri ya da şartların gereği olarak imparatorluğa dönüşmediği aksine sahip oldukları gelenek ve bununla ilintili uyguladıkları idare anlayışları ile stratejileri yer almaktadır. Bahsedilen gelenek ve idare zihniyeti ile stratejiler, Osmanlılarda kendisine özgü bir hal alarak çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü bir imparatorluğa geçiş sürecinin en mühim öğeyi olmuştu. Osmanlıların aşiretten devlete ve daha sonra imparatorluğa geçiş serüvenleri ve bu sırada iz edilen siyasetin analizleri ile bu hususta ileri sürülen görüşlerin sorgulanması, ufak bir aşiretten büyük bir imparatorluğa tesadüfler eseri geçilemeyeceği gerçeğini göz önüne seriyor.

Osmanlıların kuruluş döneminden itibaren aşiret, devlet ve nihayet imparatorluğa geçiş aşamaları ve bununla eş güdümlü İstanbul’un fethedilmesi için yapılan kuşatmalar bir stratejiler tümlüğü özelliği taşır. Bu özellik istihbarat ağı ile pekiştirilerek, diplomasinin tüm inceliklerinin kullanılmasıyla olgunluğa erişmiştir. Bu süreçte iz edilen din politikası ise fetihçi Türk imparatorluğuna giden yolun en etkili durumunu sergiler.

Sözü edilen bu mevzulara dair yeni bilgi ve yorumları bulacağınız bu çalışma, esasinde Osmanlıların kuruluşundan itibaren sahip oldukları niteliklerin esas dinamiklerine dair gizemin izlerinin neler olduğunu meydana çıkarmaya yönelik çabanın bir sonucudur.


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir