Ordulardan Şirketlere Strateji Pdf indirOrdulardan Şirketlere Strateji Pdf indir

Okuyacağınız bu kitap, yazarın 15 senelik akademik çalışmalarının ve 20 senelik okumalarının ürünüdür. Burada yer alan birtakım makaleler daha evvel hakemli ve hakemsiz akademik dergilerde ve süreli yayınlarda yer almış ve hem de birtakım bölümler de kitaplarda basılmıştır. Hepsini bir araya getirince de birbirinden kopuk gibi duran tüm çalışmalar bir temele oturmuştur.

Tüm okumaları sırasında en çok strateji kavramı ve idare bilimi ile ilgilenen yazar, 2012 yılında Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Savunma Yönetimi Doktora programını birincilikle tamamlayınca, strateji kavramına olan dikkatini akademik olarak da belgelendirmiş ve bu vesile ile sosyal bilimlerde hekim unvanını da almıştır.

Bilim dünyasının multidisipliner eğilimlerini artırdığı 21. Yüzyıl itibariyle; tarihi proses ortamında ve iktisadi bir çerçevede, büyük orduların gerileyip yok olmasını ve liberalleşmeyle eş güdümlü meydana çıkan şirketlerin, strateji kavramının ana kullanıcıları durumuna gelmesini


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir